السلام علیک یا رسول الله

 

روزى اصحاب پیامبر (ص) گفتند: اى رسول خدا، از نفاق مى‏ترسیم.فرمود: چرا از آنlمی ‏ترسید؟گفتند: چون نزد تو آییم آخرت را به یادمان آورى و در نتیجه، میل و رغبتمان بدان برانگیخته مى‏شود و دنیا را فراموش مى‏کنیم و از آن دورى مى‏جوییم.
به طورى که وقتى نزد شما هستیم، آخرت و بهشت و جهنّم را مى‏بینیم. ولى چون از نزد شما می ‏رویم و به خانه‏هاى خود وارد مى‏شویم و فرزندان خود را مى‏بوییم و عیال خود را مى‏بینیم،
آن حالت از بین مى‏رود؛ مثل این که اصلًا چنان حالتى نداشته‏ ایم.
آیا خوف آن ندارى که این حالت، نفاق باشد؟
حضرت فرمود: هر گز این نفاق نیست بلکه، خطوات شیطان است که شما را به دنیا راغب و مایل می ‏کند.
به خدا سوگند اگر بر آن حالتى که گفتید باقى بمانید به مقامى مى‏رسید که، با ملائکه مصافحه کرده، روى آب راه می ‏روید.
در این میان گاهی وقت ها شده که ما به هیتهای مذهبی می رویم یا از یک قضیه ای حالت خاص معنوی پیدا می کنیم.
سعی کنیم این حالت حفظ شود.

استفاده شده از رساله لقاءالله ص 258
برچسب ها : نفاق  , خطوات شیطان  ,