برخورد کریمانه

یکى از دوستان می‏ گفت: یک روز که مقام معظم رهبرى به کوه‏هاى اطراف تهران رفته بودند با دختر و پسرى دانشجو، برخورد می‏کنند که به لحاظ ظاهرى وضع مناسبى نداشتند و تصور می‏کردند که آقا دستور دستگیرى آنها را خواهد داد،
ولى بر خلاف تصور آن دو، مقام معظم رهبرى با آن‏ها احوال پرسى کردند و از شغل و فامیل بودن آن‏ها سؤال کردند، پسر وقتى با خلق زیباى آقا مواجه شد، واقعیت را گفت که ما دوست هستیم.
ادامه مطلب...


برچسب ها : برخورد کریمانه  ,