شما در زندگی  چه آرزوهایی داشتید؟آرزهای انسانی
آرزو های دست نیافتنی،آرزوهای زودرس،
خود آرزو داشتن بد نیست، اتفاقاً باعث امید در زندگی هم می شه،
اصلاً محرّک حرکت زندگی است.
و این محرّک  باعث پیشرفت در جنبه های مادی و معنوی انسان می شه.

ولی باید تو این آرزوها مون دقت داشته باشیم.
شیطون گولمون نزنه و هدف از زندگی رو فراموش نکنیم. چون یکی از راههایی که   شیطون از اون راه بیشتر وارد میشه، اون جاییه که در پی آرزوهای دور و دراز و  دست نایافتی باشیم....
ادامه مطلب...


برچسب ها : آرزوی انسان  ,