*آیا تا به حال در مورد آداب همسایه داری اندیشیده ایم.آیا تا به حال به خود گفته ایم که فلان همسایه ما امورات زندگی خود را چگونه می گذراند.بیایید تا دیر نشده به فکر همسایگان خود باشیم (نه اینکه به اسرار خصوصی آنان سرک بکشیم.)
انسان موجودی است که فطرتاً تمایل دارد که در اجتماع باشد و برخی از حوائج خود از طریق ارتباط با دیگران مرتفع سازد. و اساساً زندگی بدون ارتباط با جهان پیرامون بسیار سخت و دشوار می باشد.


ادامه مطلب...


برچسب ها : حقوق همسایگان  ,